Szkolenie Inventor

 

Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional

szkolenie na dwóch poziomach zaawansowania. Cel szkolenia: nabycie przez UP umiejętności komputerowego wspomagania projektowania, w kwalifikacji zawodowych Operator CAD w zakresie cyfrowego prototypowania; według programu

obejmującego swym zakresem:

- narzędzi konstrukcyjnych CAD

- tworzenie części, zespołów, dokumentacji i prezentacji

- Desing Akcelerator

- Symulacje i analizy MES

- samodzielne projektowanie CAD

Egzamin zewnętrzny kwalifikacyjny; Autodesk Ceritfied User – Inventor.

Uzyskanie kwalifikacji rynkowej: Operator CAD - kod zawodu: 311803, która ujmuje:wykorzystanie standardowych programów w komputerowym wspomaganiu projektowania CAD w zakresie analizy, tworzenia, aktualizacji dokumentacji technicznej 2D i 3D, testowania i wprowadzania narzędzia CAD/CAE, wspierania w tworzeniu i kompletowaniu dokumentacji technicznej.

Szkolenie ujmuje 80 godzin dydaktycznych - realizowane będzie 2 lub 3 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie. Uczestnicy otrzymują: podręcznik, materiały szkoleniowe do zajęć wg. standardów ATC Autodesk, pendrive, możliwość skorzystania z „przerwy kawowej”.

Miejsce realizacji: Rzeszów/miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społ.-gosp., gdzie znajdzie się min.10 osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.

Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje:

1.Zaświadczenie Ukończenia Kursu wydane na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

2.Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk® Certificate of Completion Inventor, uznawany na całym świecie, potwierdzające znajomość zastosowania oprogramowania w pracy projektowej, jestrejestrowany w bazie danych szkoleniowych Education Autodesk – tworząc portfolio zawodowe dla uczestnika.

3.Międzynarodowy Certyfikat Autodesk® Certified User - Inventor - po zdaniu egzaminu zewnętrznego. Znane w branży uprawnienia pomagające osiągnąć sukces w dziedzinie projektowania — zapewniające korzyści zarówno pracownikowi jak ipracodawcy. Certyfikacja Autodesk stanowi niezawodne potwierdzenie umiejętności i wiedzy, dzięki czemu może przyśpieszyć rozwój zawodowy, zwiększyć produktywność i poprawić wiarygodność. To również możliwość pracy w wielu zawodach wymagających kreatywnego myślenia oraz twórczego podejścia do realizowanych zadań.

4.Suplement potwierdzający uzyskanie kwalifikacji rynkowej Operator CAD – kod zawodu: 311803