KODEKS ETYKI CENTRUM SZKOLENIOWEGO EDU CONSULT ATC AUTODESK

1.Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie usług szkoleniowych zgodnie ze standardami szkolenia zawodowego, uwzględniając posiadane uprawnienia i doświadczenie trenerów.
2.Dokładamy wszelkich starań, by oferowane usługi szkoleniowe były na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
3.Umożliwiamy identyfikację profilu firmy, udostępniając publicznie informacje na temat prowadzonej działalności, obszarów specjalizacji, referencji własnych oraz danych osób realizujących usługę.
4.Przedstawiamy oferty Klientom, które określają cele, zakres oraz cenę świadczonych usług.
5.Kadra realizująca usługi szkoleniowe dobierana jest na podstawie specyficznych kwalifikacji i doświadczenia, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom klientów.
6.Szkolenia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem, a o komfort każdego z uczestników dba opiekun szkolenia tj. koordynator ds. szkoleń lub osoba przez niego upoważniona.
7.Gwarantujemy ochronę danych osobowych uzyskanych od klienta przestrzegając rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady UE z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
8.Monitorujemy jakość świadczonych usług za pomocą narzędzi Autodesk oraz autorskich narzędzi do ewaluacji usług szkoleniowych.
9.Przestrzegamy praw autorskich i posługujemy się materiałami, do których mamy prawo.
10.Respektujemy zasady uczciwej konkurencji w pełnym obszarze swoich działań, szczególnie w zakresie reklamy, informacji o świadczonych usługach oraz ich cenach.