Aktualności i wydarzenia

Nowe możliwości szkoleniowe z dofinansowaniem z środków UE w 2020 r

Szkolenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych . Dofinansowanie  szkoleń  realizowane będzie poprzez tzw. Operatorów Regionalnych. Dofinansowanie ok. 90 % wartości wybranego z Bazy Usług Rozwojowych szkolenia

Zapraszamy do udziału w realizowanych w EDU Consult  szkoleniach Autodesk w ramach projektu RPO WP działanie 9.5 

Prosimy  o wstępnie potwierdzić chęć udziału w dofinansowanym szkoleniu, wybierając poniższy link:

 <<Wstępne zgłoszenie na kurs Autodesk>>

Terminy szkoleń będą zamieszczane na bieżąco na stronie EDU Consult oraz BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH 

O terminach rekrutacji do projektu, procedurach i terminach kursów zostanie przekazana kolejna informacja telefoniczna i e-mailowa. Wpis nie stanowi żadnych zobowiązań terminowych i finansowych dla słuchacza.


Powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski.  Operator: Wektor Consulting Sp. z o.o.  http://www.cos-projekt.pl/

link do formularzy  lub on-line http://www.cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.h...


Powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski.  Operator: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o.     http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/


Powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski.  Operator: Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.  http://www.pakd.pl/  


Powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski. Operator:  E-Biznes System Sp. z o.o.   http://www.e-biznes-system.pl/

FORMULARZ REKRUTACYJNY   REGULAMINEM PROJEKTU


Czytaj więcej .....KFS 2020 - zdobądź środki na dofinansowanie szkoleń w swojej Firmie!

Informujemy, że Powiatowe Urzędy Pracy będą prowadziły nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Ponad 11 000 zł do wykorzystania w ciągu roku na jedną osobę!

ETAPY DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KFS

ETAP I - Wybierz usługę szkoleniową z aktualnej oferty EDU Consult Traning Center.

ETAP II - Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu Pracy.

ETAP III - Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.

ETAP IV - Zrealizuj usługę szkoleniową w EDU Consult Traning Center.

Szkolenia dofinansowane BUR dla sektora MŚP

Dofinansowanie Usług Rozwojowych. Od września 2017 r. istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenia przez przedsiębiorców z kategorii MŚP i ich pracowników mających siedzibę, oddział, miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie  subregionów:
- rzeszowskiego - SR (powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski),
- krośnieńskiego - SK(krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski),
- tarnobrzeskiego - ST (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski).

EDU Consult - Training Center - ATC Autodesk w Rzeszowie zaprasza przedsiębiorców i pracodawców  zainteresowanych dofinansowaniem usług rozwojowych (dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych), w tym szkoleń.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług szkoleniowych, które mają na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców oraz ich pracowników 

Proponujemy realizację wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD:

  • AutoCAD,
  • 3ds Max
  • Inventor Professional
  • Revit Architecture
  • Robot Structural Analysis Professional

Wsparcie to, skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników.
Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:
a)mikroprzedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70 %, max. wartość to 80 %,limit na przedsiębiorstwo to 8 400,00zł., limit na pracownika to 4 200,00zł.
b)małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60 %, max. wartość to 70 %,limit na przedsiębiorstwo to 18 000,00zł., limit na pracownika to 3 600,00zł.
c)średnie przedsiębiorstwa– podstawowa wartość dofinansowania 50 %, max. wartość to 60 %,limit na przedsiębiorstwo to 30 000,00zł., limit na pracownika to 3 000,00zł.
Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10 % w przypadku przedsiębiorstwa które, spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów  w subregionie rzeszowskim, krośnieńskim i tarnobrzeskim:
a) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik powyżej 50 roku życia,
b) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
c) usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Zachęcamy do rejestrowania się w Bazie Usług Rozwojowych  na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, przyspieszy to proces ubiegania się o dotację na szkolenia.


Zdobądź mocny punkt w swoim inżynierskim CV

Zapraszamy zainteresowanych studentów i pracowników firm na Autoryzowane kursy produktów Autodesk.Każdy kurs, zakończony międzynarodowym certyfikatem, uznawanym przez pracodawców na całym świecie: AUTODESK® Certificate of Completion - Essentials, AdvancedKursy CAD dla studentów 


Zapraszamy do zapoznania się z naszą nowa ofertą szkoleń autoryzowanych Autodesk dla studentów.   ze zniżką 42%.  

Wszystkie kursy zakończone są Międzynarodowym Certyfikatem AUTODESK® Certificate of Completion - Essentials, Advanced

Oglądnij cennik szkoleń dla studentów

Najbliższe szkolenia szkolenia przedstawia TERMINARZ SZKOLEŃ

Opisy szkoleń możesz zobaczyć wybierając ponizej dany program AUTODESK

Na dzisiejszym złożonym rynku pracy możliwość udowodnienia swoich umiejętności jest niezwykle cenna. Ta właśnie idea przyświeca certyfikacji Autodesk, procesowi zdobywania uprawnień, który pozwoli absolwentowi szkoły przyspieszyć rozwój kariery zawodowej, zwiększy jego wiarygodność, a nawet przyniesie korzyści potencjalnemu pracodawcy.

Certyfikat firmy Autodesk stanowi pewny dowód umiejętności i specjalistycznej wiedzy posiadacza, uznawanej przez pracodawców i klientów z całego świata, jest poważnym atutem specjalistów zajmujących się projektowaniem. Ponadto posiadanie Certyfikatu Autodesk daje wymierne możliwości otrzymania propozycji interesującej pracy, a przede wszystkim sprostania wymogom aplikacyjnym podczas rekrutacji pracowników na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Autoryzowane kursy zmniejszą dysonans między oczekiwaniami przedsiębiorców dysponującymi nowymi technikami i technologiami projektowania i wytwarzania a umiejętnościami absolwentów szkół zawodowych.