Zrealizowane projekty szkoleniowo doradcze dla firm i pracowników, uczelni i szkół

Rok 2022

 • Realizacja kursów CAD dla studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej Im. Ks. Bronisława Markiewicza W Jarosławiu i innych uczelni technicznych.

 • Szkolenia w zakresie AutoCAD i Inventor w ramach RPO WP 9.3 "KWALIFIKACJE CYFROWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM" Projekt szkoleniowy w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. Realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie (60 uczestników)
 • Realizacja 180 egzaminówACU – Autodesk Certified User dla studentów Politechniki Śląskiej w ramach projektu Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje POWR.03.05.00-00-Z098/17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD akredytowanych w Bazie Usług Rozwojowych 64 uczestników dla operatów z całego kraju w zakresie: AutoCAD, 3ds Max, Inventor Professional, Revit Architecture, Robot, Structural Analysis Professional
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD dla firm IKEA, RUBBER, PGNiG. Huty I-O Jarosław


Rok 2021

 • Realizacja kursów CAD dla studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Śląskiej i innych uczelni technicznych
 • Szkolenia w zakresie AutoCAD i Inventor w ramach RPO WP 9.3 "KWALIFIKACJE CYFROWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM" Projektszkoleniowy w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. Realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie (70 uczestników)
 • Realizacja 156 egzaminów ACU – Autodesk Certified User dla studentów Politechniki Śląskiejw ramach projektu Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje POWR.03.05.00-00-Z098/17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Realizacja 60 egzaminówACU – Autodesk Certified User dla uczniów TEB Edukacja w Lublinie - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD w ramach projektu RPO WP 9.5 akredytowanych w Bazie Usług Rozwojowych 112 uczestników dla operatów z całego kraju w zakresie: AutoCAD, 3ds Max, Inventor Professional, Revit Architecture, Robot, Structural Analysis Professional

Rok 2020

 • Realizacja kursów CAD dla studentów Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Śląskiej i innych uczelni technicznych
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD z zakresu: AutoCAD, 3ds Max, Inventor Professional, Revit Architecture, Robot Structural Analysis Professional, Ogółem przeszkolono 143 studentów.
 • Realizacja 178 egzaminówACU – Autodesk Certified User dla studentów Politechniki Śląskiejw ramach projektu Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje POWR.03.05.00-00-Z098/17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CADdlaStowarzyszenia „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie, dotyczące organizacjizawodowych dla uczestników projektu „Specjalista” w ramach RPO WP oraz „Szkolenie-staż-etat – edycja II”
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CADw ramach projektu RPO WP 9.5 akredytowanych w Bazie Usług Rozwojowych 109 uczestników z zakresu: AutoCAD, 3ds Max, Inventor Professional, Revit Architecture, Robot Structural Analysis Professional,
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CADProjekt pn. „Nowe kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie”, AutoCAD, 3ds Max, Inventor Professional realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Sp. z o.o.  w partnerstwie z EDU-CONSULT Zbigniew Pospolitak, w ramach proj. 9.4 RPO WP
 • Szkolenia w zakresie AutoCAD i Inventor w ramach RPO WP 9.3 "KWALIFIKACJE CYFROWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM" Projektszkoleniowy w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. Realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie (60 uczestników)

Rok 2019

 • Realizacja kursów CAD dla studentów Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Śląskiej i innych uczelni technicznych. Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD z zakresu: AutoCAD, 3ds Max, Inventor Professional, Revit Architecture, Robot Structural Analysis Professional - Ogółem przeszkolono 153 studentów.
 • Realizacja kursów CAD dla uczniów ZS W Jeżowym w ramach projektu pt. „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” Dla NCR w Nisku w ramach proj. 9.4 RPO WP „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”
 • Realizacja kursów CADdla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w ramach projektu „Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy” w ramach proj. 9.4 RPO WP „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”
 • Realizacja 180 egzaminów ACU – Autodesk Certified User dla studentów Politechniki Śląskiej w ramach projektu Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje POWR.03.05.00-00-Z098/17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD dla Stowarzyszenia „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie, dotyczące organizacji zawodowych dla uczestników projektu „Specjalista” w ramach RPO WP oraz „Szkolenie-staż-etat – edycja II”
 • Realizacja kursów „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD” dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” w ramach proj. 9.4 RPO WP „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD Projekt pn. „Wysokie kwalifikacje szansą na lepsze jutro”: AutoCAD, Inventor Professional realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Sp. z o.o.w partnerstwie z EDU-CONSULT Zbigniew Pospolitak, w ramach proj. 9.5 RPO WP
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CADprojektu pt. „Biznes potrzebuje zawodowców złożonego” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 9.5 w partnerstwie z EDU-CONSULT Zbigniew Pospolitak, w ramach proj. 9.4 RPO WP
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CADProjekt pn. „Nowe kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie”, AutoCAD, 3ds Max, Inventor Professional realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Sp. z o.o.  w partnerstwie z EDU-CONSULT Zbigniew Pospolitak, w ramach proj. 9.4 RPO WP
 • Realizacja kursów CAD dla pracowników firm w ramach projektu: „GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w BUR” Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Rok 2018

 • Realizacja kursów CAD dla studentów Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych , i innych uczelni technicznych Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD z zakresu: AutoCAD, 3ds Max, Inventor Professional; Revit Architecture, Robot Structural Analysis Professional Ogółem przeszkolono 189 studentów.
 • Realizacja kursów CAD dla uczniów ZS W Jeżowym w ramach projektu pt. „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” Dla NCR w Nisku w ramach proj. 9.4 RPO WP „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”
 • Realizacja kursów CADw projekcie pn.: „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim” w ramach proj. 9.4 RPO WP „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”
 • Realizacja kursów CADdla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” w ramach proj. 9.4 RPO WP „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD dlaStowarzyszenia „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie, dotyczące organizacjizawodowych dla uczestników projektu „Specjalista” w ramach RPO WP
 • Realizacja kursów „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD” dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” w ramach proj. 9.4 RPO WP „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CADProjekt pn. „Wysokie kwalifikacje szansą na lepsze jutro”: AutoCAD, Inventor Professional realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Sp. z o.o.w partnerstwie z EDU-CONSULT Zbigniew Pospolitak, w ramach proj. 9.5 RPO WP
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CADprojektu pt. „Biznes potrzebuje zawodowców złożonego” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 9.5 w partnerstwie z EDU-CONSULT Zbigniew Pospolitak, w ramach proj. 9.4 RPO WP
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CADProjekt pn. „Nowe kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie”, AutoCAD, 3ds Max, Inventor Professional realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Sp. z o.o.  w partnerstwie z EDU-CONSULT Zbigniew Pospolitak, w ramach proj. 9.4 RPO WP
 • Realizacja kursów CAD dla pracowników firm w ramach projektu: „GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w BUR” Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Rok 2017

 • Realizacja kursów CAD dla studentów Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej, Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych i innych uczelni technicznych Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD z zakresu: AutoCAD, 3ds Max; Inventor Professional, Revit Architecture, Robot Structural Analysis Professional - Ogółem przeszkolono 232 studentów.

 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD dla uczniów W ramach projektu:„Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”
 • Realizacja kursów z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu "Inventor" dla studentów w ramach realizacji projektu "MEGAkompetentny inżynier TRANSPORTU, PRODUKCJI z Politechniki Lubelskiej"
 • Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu pn.: „Potęgujemy kompetencje" w ramach RPO WP, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie,
 • Realizacja wielopoziomowych kursów CAD autoryzowanych przez AUTODESK kursów i egzaminów ACP i ACU Autodesk dla uczniów i nauczycieli Śląskich Technicznych Zaklładów Naukowych w Katowicach w ramach projektu pn. „Sos Szkolenia Otwartych Szans" w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • Realizacja wielopoziomowych kursów CAD autoryzowanych przez AUTODESK kursów i egzaminów ACP i ACU Autodesk dla nauczycieli w ramach projektu. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”w ramach proj. 9.4 RPO WP „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”

Rok 2016

 • Realizacja kursów CAD dla studentów Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej i innych uczelni technicznych Realizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD z zakresu: AutoCAD, 3ds Max, Inventor Professional, Revit Architecture Robot Structural Analysis Professional Ogółem przeszkolono 287 studentów.
 • Realizacja kursów CAD dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Realizacja 2 kursów "Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów AutoCAD, Autodesk Inventor” dla 20 uczestników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
 • Realizacja kursów CAD dla Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyslu. Realizacja kursów " Obsługa programu AutoCAD”  dla uczestników zPowiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu.
 • Realizacja kursów CAD w Projekcie „POWER do pracy” dla Stowarzyszenia „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej. Realizacja kursów " Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów AutoCad i Autodesk Inventor " w ramach projektu „POWER do pracy” dla Stowarzyszenia „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie
 • Realizacja kursów CAD dla Fundacji  im. Hetmana Jana Tarnowskiego Projektowanie w AutoCAD – 3 poziomy zaawansowania W ramach projektu: „Zmiana szansą na zatrudnienie na Podkarpaciu” dla Fundacji  im. Hetmana Jana Tarnowskiego
 • Realizacja kursów CAD dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Realizacja kursów „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCad” dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu  „Mielec stawia na zawodowców” RPO WP

Rok 2015

Projekt POKL - Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Realizacja kursów CAD w projekcie pt. Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej. Kursy z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk dla 36 studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechniki Rzeszowskiej.

Realizacja kursów CAD dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Realizacja 3 kursów "Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów AutoCAD, Autodesk Inventor” dla 20 uczestników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Realizacja kursów CAD w Projekcie systemowym pt. "„Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim”

Realizacja 2 kursów " AutoCAD 2D i 3D trzy stopnie zaawansowania zakończony egzaminem Autodesk" w ramach projektu systemowego pt. "„Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim”

Realizacja kursów CAD dla szkół woj. śląskiego - Bielsko Biała - projekt POKL

Realizacja 6 kursów CAD dla 64 uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód – mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku Białej.

Projekt POKL 9.6.2 - Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Realizacja szkoleń w projekcie "Kursy komputerowe i językowe szansa dla mieszkańców północnego Podkarpacia" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6.2 Projekt obejmował bloki szkoleń ITC z certyfikacją ECDL, skierowane do 284 osób pracujących. Realizacja projektu do 30.06.2015 r. Kursy umożliwiały zdobycie certyfikatów „European Computer Driving Licence” nadawanych przez Polskie Biuro ECDL http://ecdl.pl/lista_certyfikatow/ ECDL START, ECDL CORE, ECDL, Advanced, ECDL Webstarter, ECDL CAD, ECDL e-Citizen, ECDL Zarządzanie Projektami

 

Rok 2014

Projekt POKL - Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Realizacja kursów CAD w projekcie pt. Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej. Kursy z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk dla 36 studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechniki Rzeszowskiej.

Projekt POKL 8.1.1 - Uniwersytetu Opolskiego. Realizacja projektu „New Design CAD – tworzenie, analiza i optymalizacja projektów” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1.1. Projekt obejmował bloki szkoleń ITC z zakresu Computer Aided Design. Zastosowania w praktyce inżynierskiej, jako wsparcie w obliczeniach projektowych, analizie, optymalizacji wyrobu, symulacji obciążeń i kolizji. Szkolenia kierowane do 120 inżynierów budownictwa, mechaników, energetyków i architektów.

Projekt POKL 8.1.1 - Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Realizacja projektu "Zaprojektuj Sukces Firmy" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1.1. Projekt obejmował bloki szkoleń ITC z zakresu Computer Aided Design, skierowane do 120 inżynierów budownictwa, mechaników, energetyków i architektów z 60 firm.

Projekt POKL 9.2 w Krakowie. Realizacja projektu dla uczniów Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, uczestników projektu pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2. 6 szkoleń CAD dla 66 uczestników.

Projekt POKL 9.6.2 - Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Realizacja szkoleń w projekcie "Kursy komputerowe i językowe szansa dla mieszkańców północnego Podkarpacia" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6.2 Projekt obejmował bloki szkoleń ITC z certyfikacją ECDL, skierowane do 284 osób pracujących. Realizacja projektu do 30.06.2015 r. Kursy umożliwiały zdobycie certyfikatów „European Computer Driving Licence” nadawanych przez Polskie Biuro ECDL

Rok 2013

Projekt POKL 9.6.2 - Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Rozpoczęcie realizacji projektu "Kursy komputerowe i językowe szansa dla mieszkańców północnego Podkarpacia" Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6.2 Projekt obejmuje bloki szkoleń ITC z certyfikacją ECDL. Realizacja projektu do 30.06.2015 r. Więcej informacji na stronie projektu http://www.cezstalowawola.pl/kursy

Projekt POKL 8.1.1 - Uniwersytet Opolski. Rozpoczęcie realizacji projektu „New Design CAD – tworzenie, analiza i optymalizacja projektów” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1.1. Projekt obejmuje bloki szkoleń ITC z zakresu Computer Aided Design. Zastosowania w praktyce inżynierskiej jako wsparcie w obliczeniach projektowych, analizie, optymalizacji wyrobu, symulacji obciążeń i kolizji. Szkolenia kierowane do 120 inżynierów budownictwa, mechaników, energetyków i architektów. Realizacja projektu do 30.09.2014 r. Więcej informacji na stronie projektu: http://www.autocad.uni.opole.pl/

Projekt POKL 8.1.1 - dla Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Rozpoczęcie realizacji projektu "Zaprojektuj Sukces Firmy" Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1.1. Projekt obejmuje bloki szkoleń ITC z zakresu Computer Aided Design, skierowane do 120 inżynierów budownictwa, mechaników, energetyków i architektów. Realizacja projektu do 30.06.2014 r. Więcej informacji na stronie projektu: http://projektautocad.pl/


Rok 2012

Projekt POKL 9.2 w Ustrzykach Dolnych. Rozpoczęcie realizacji projektu Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy, uczestników projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2. Realizacja projektu do 30.06.2014 r.

Projekt POKL 9.2 w Krakowie. Rozpoczęcie realizacji projektu Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, uczestników projektu pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2. Realizacja projektu do 30.06.2014 r. 23.08.2012 r.

Projekt POKL 6.4 w Opolu. Opracowanie ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego opracowanego i testowanego w ramach Projektu innowacyjnego „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy” realizowanego przez Uniwersytet Opolski. Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.4. Projekty innowacyjne. Raport ewaluacji opracowany został zgodnie z zatwierdzonym raportem metodologicznym oraz z umową zawartą w dniu 8.08.2012 roku z wykonawcą badania oraz realizatorem Projektu Uniwe rsytetem Opolskim.

Projekt POKL 8.1.1 w woj. łódzkim - Piotrków Trybunakski. Zakończenie realizacji projektu "Nowe umiejętności - lepsze perspektywy zawodowe"w woj. łódzkim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1.1. Realizacja projektu od 4.05.2011 r. do 30.08.2012 r.


2011 r.

Realizacja pakietu zajęć szkoleniowych w ramach projektu EFS 8.1.1. POKL "Nowe umiejętności - lepsze perspektywy zawodowe" Nr WND - POKL.08.01.01-10-146/10 woj. łódzkie z zakresu komputerowego wspomagania projektowania - Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical

Przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach projektu pt. "Podnoszenie kultury technicznej pracowników w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S.A." nr projektu KSI: WND-POKL.08.01.01-18-321/09. Opracowanie materiałów pomocniczych dla słuchaczy. CEZ Stalowa Wola

Realizacja pakietu zajęć szkoleniowych w ramach projektu pt. "Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju gospodarki północnego Podkarpacia" nr projektu KSI: WND-POKL.08.01.01-18-322/09 CEZ Stalowa Wola


2010 r.

Realizacja pakietu zajęć szkoleniowych w ramach projektu EFS 8.1.1. POKL „Nowe Techniki i Technologie - szansą na sukces zawodowy” woj., mazowieckie z zakresu kursu z zakresu komputerowego wspomagania projektowania - Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical.

Realizacja pakietu zajęć szkoleniowych w ramach projektu pt. "Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju gospodarki północnego Podkarpacia" nr projektu KSI: WND-POKL.08.01.01-18-322/09 CEZ stalowa Wola

Przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach projektu pt. "Podnoszenie kultury technicznej pracowników w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S.A." nr projektu KSI: WND-POKL.08.01.01-18-321/09. opracowanie materiałów pomocniczych dla słuchaczy. CEZ Stalowa Wola


2009 r.

Opracowanie koncepcji i założeń metodologicznych oraz prac analitycznych w projekcie BUMAR - Ursus, „Restrukturyzacja URSUS” . WYG Consulting.

Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie pakietu szkoleń w projekcie EFS 8.1.1. POKL "Nowe kwalifikacje na nowe czasy - rozwój kompetencji pracowników 50+" woj lubelskie. TOMRAD

Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie pakietu szkoleń w projekcie EFS 8.1.1. POKL "45 plus" woj. podkarpackie. WYG International.


2008 r.

Przygotowanie metodologii oraz organizacja systemu szkoleń i doradztwa w projektach ogólnopolskich - WYG International.

- Zwiększanie konkurencji przedsiębiorstw branży elektronicznej

- Rotacja pracy

2007 r.

Przygotowanie metodologii oraz organizacja systemu szkoleń i doradztwa w projektach ogólnopolskich - WYG International. Sektory Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

- Wsparcie rozwoju polskiego eksportu
- Rotacja Pracy

Dokonaniu oceny merytorycznej oraz efektywności finansowej wniosków złożonych w ramach schematu grantowego w ramach projektu PL 2005/017-488.01.01.01 FFW


2006 r.

Ocena jakości merytorycznej i efektywności finansowej projektów w ramach komponetu PL 2004/016-829.01. 02.01 FFW

Opracowanie metodologii przeprowadzenie badań efektywności studiów podyplomowych Akademii Finansów w Warszawie w ramach SPO RZL 2.3/a/2a

PSDB Warszawa. Opracowanie i realizacja projektów badawczych dla PARP: Bilans POKL 2004-2006, Badanie Efektywności Dz. 2.1 POKL

Centrum Doradztwa Strategicznego - Kraków. Opracowanie metodologii i prowadzenie badań w ramach projektów:

- "Mapa Monitorująca Szansę na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego nr Z/2.26/II/2.1/54/05". Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2, Działanie 2.1. (próba badawcza ponad 6000)

- "Indeks Gotowości Rynkowej - nowy instrument monitorujący szansę na prace absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego, nr Z/2.18/II/2.1/136/05". Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2, Działanie 2.1. (próba badawcza ponad 6000)


2005 r.

WYG International - Organizacja i wdrożenie projektu PHARE 2003 RZL – Miejsca Pracy w Sektorze Kultury (budżet 4 mln. Euro) Przygotowanie metodologii oraz organizacja systemu szkoleń i doradztwa zawodowego oraz staży zagranicznych dla 24 800 osób z następujących segmentów: bezrobotni absolwenci szkól artystycznych,osoby poszukujące pracy w sektorze kultury.

Doradztwo dla PARP i placówek kształcenia zawodowego w ramach Projektu Phare 2003 RZL – Modernizacja Oferty Edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego. Udział w KOW na dofinansowanie bazy technodydaktycznej.

PAG Uniconsullt, Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Monitorowanie realizacji programu Phare 2001 i 2002 RZL w zakresie efektów realizacji planów modernizacji oferty edukacyjnej szkól zawodowych w całym kraju. Projekt Technical Assistance For Phare Economic and Social Cohesion Management Poland PL2002/000-580.06.03

IMC Consulting Limited - Organizacja i wdrożenie projektu PHARE 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich – Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich województwo Podkarpackie – prowadzenie podprojektu 1 i 2 (budżet 1,2 mln. Euro), woj. podkarpackie. Przygotowanie metodologii systemu szkoleń i doradztwa zawodowego dla 780 osób.

oZaprojektowanie i wdrożenie 46 programów szkoleń i doradztwa oraz pośrednictwa pracy.

oOrganizacja systemu i sieci doradztwa zawodowego i biznesowego w 21 powiatach woj. Podkarpackiego.

oOrganizacja 16 placówek w sieć szkoleniową realizującą zadania projektu.

oOrganizacja 70 grup kursowych w tym: 50 szkoleń zawodowych dla 882 osób, 20 szkoleń dla 300 osób bezrobotnych z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej.

oTworzenie porozumień i płaszczyzn dla rozwoju samozatrudnienia i podejmowania działalności gospodarczej przez bezrobotnych i zwalnianych z pracy. Rozliczenia, monitoring, analizy i raportowanie projektu.


2004 r.

Booz – Allen - Hamilton - Prowadzenie szkoleń podprojekcie doradztwa w podprojekcie 4 w ramach Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Rozwój zasobów Ludzkich w woj. lubelskim, którego celem było wypracowanie zmian w edukacji zawodowej przystosowującej ją do współczesnego rynku pracy w woj. lubelskim.

Przygotowanie i prowadzenie szkolenia oraz doradztwa dla 40 osobowej grupy: dyrektorów, nauczycieli kształcenia zawodowego, przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, pracodawców oraz związków zawodowych, Szkolenia „Projektowanie modułowych programów nauczania dla specjalizacji w zawodzie”


2003 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej - stała współpraca ekspercka: ocena i recenzowanie wdrożeń programowych w kształceniu zawodowym.

IMC Consulting Limited. Organizacja i wdrożenie projektu PHARE 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich – Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich województwo Podkarpackie – prowadzenie podprojektu 1 i 2 (budżet 1,2 mln. Euro),


2002 r.

IMC Consulting Limited. Organizacja i wdrożenie projektu PHARE 2000 Rozwój Zasobów Ludzkich - Szkolenia i Poradnictwo Biznesowe dla Osób Zagrożonych Bezrobociem w woj. podkarpackim o budżecie 2,8 mln. Euro. Przygotowanie metodologii systemu szkoleń i doradztwa zawodowego dla 4.521 osób. Zaprojektowanie i wdrożenie 36 programów szkoleń i doradztwa oraz pośrednictwa pracy. Organizacja systemu i sieci doradztwa zawodowego i biznesowego w 21 powiatach woj. Podkarpackiego. Organizacja 39 placówek w sieć szkoleniową realizującą zadania projektu. Organizacja 302 grup kursowych w tym:228 szkoleń zawodowych dla 3139 osób, 12 grup studiów podyplomowych dla 299 nauczycieli, 18 szkoleń dla 419 pracowników służby zdrowia, 46 szkoleń dla 709 osób bezrobotnych z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej.

Tworzenie porozumień i płaszczyzn dla rozwoju samozatrudnienia i podejmowania działalności gospodarczej przez bezrobotnych i zwalnianych z pracy. Rozliczenia, monitoring, analizy i raportowanie projektu.


2001 r.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej opracowanie krajowego programu dla projektu „Nowa szkoła zawodowa” - kształcenia nauczycieli - edukatorów nowoczesnego kształcenia zawodowego dla rynku pracy.

Międzynarodowy Turniej Euroregionu Karpaty EUROTECH - koordynator projektu - organizacja i koordynacja turnieju dla 400 uczniów szkół zawodowych Polski, Rumunii, Węgier, Słowacji, ukrainy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej - „Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego w woj. podkarpackim” koordynacja prac z przedstawicielami samorządów powiatowych celem utworzenia wojewódzkiej sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Członek Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego w woj. podkarpackim.