Szkolenie z umiejętności komputerowych przygotowujące douzyskania Certyfikatów Umiejętności Komputerowych (CUK-pp) i ECDL BASE 


Szkolenie komputerowe na CUK i ECDL Base

Szkolenie obejmie 4 moduły:

-podst. pracy z komputerem

-podst. pracy w sieci

-przetwarzanie tekstów

-arkusze kalkulacyjne.

Pierwsze 2, wyposażą uczestników szkolenia w ogólne kompetencje pozwalające na aktywne, efektywne korzystanie z Technik Informacyjno - komunikacyjnych (TIK), dwa kolejne w podstawowe ogólne kwalifikacje komputerowe wymagane na rynku pracy, przydatne w życiu osobistym. Przewiduje się realizację szkolenia na 2 poziomach zaawansowania nie różniących się efektami kształcenia ale liczba godz. wsparcia dla osób, które nie miały dotychczas żadnego kontaktu z TIK będą szkolić się dłużej.

Nabyte umiejętności wpłyną na poprawę sytuacji uczestników szkolenia na rynku pracy. Szkolenie przygotuje do zdania 4-modułowego egzaminu na certyfikat ECDL BASE, który jest podstawą certyfikacji dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty, arkusze kalkulacyjne. Każdy uczestnik, który zda wszystkie 4 moduły otrzyma dodatkowo Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy, który jest dokumentem świadczącym o tym, że jego posiadacz nabył kwalifikację wpisaną do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Wymiar: średnio 25 h/moduł i 110 h/grupę.

Szkolenie ujmuje średnio 110 godzin dydaktycznych - realizowane będzie 2 lub 3 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie. Uczestnicy otrzymują: podręcznik, materiały pomocnicze do zajęć, pendrive, możliwość skorzystania z „przerwy kawowej”.

Miejsce realizacji: Rzeszów/miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społ.-gosp., gdzie znajdzie się min.10 osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.

Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje:

1.Zaświadczenie Ukończenia Kursu wydane na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

2.Certyfikat Umiejętności Komputerowych – IT Competence Certificate Basic Level potwierdzający nabycie kwalifikacji cyfrowej wpisanej do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.