Szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla osób z całego obszaru Polski

1. Aktualne nabory na szkolenia akredytowane w Bazie Usług Rozwojowych  dla uczestników indywidualnych, firm i uczelni

AutoCAD, Inventor Professional, REVIT, CIVIL, 3DS Max. Szkolenia prowadzą do uzyskania międzynarodowych certyfikatów ACU potwierdzających kwalifikacje. Realizowane są w większości w formie mieszanej (online) na laptopach z odpowiednim oprogramowaniem użyczonym bezkosztowo uczestnikowi do domu na okres trwania szkolenia (ok. 1 m-ca). Realizacja odbywa się wg wcześniej uzgodnionego z uczestnikami harmonogramu 2-3 razy w tyg. Po 4-6 godz.

Na czym polega dofinasowanie wybranego z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) szkolenia.

  • Etap 1. Uzyskanie dofinasowania.

Złożenie formularza rekrutacyjnego na dofinasowanie wybranego z BUR szkolenia - do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania /pracy/nauki – (mogą być różne) Operatora Projektu.. Tutaj znajdziesz dane Operatorów we wszystkich województwach. Link OPERTORZY DOFINNSOWANIA SZKOLEŃ

Przejście procedury weryfikacji (wg regulaminu projektu) prowadzącej do uzyskania informacji o przyjęcie Waszej potrzeby szkoleniowej do dofinansowania, potwierdzone umową. 

  • Etap 2. Podjęcie i realizacja szkolenia.

Wybór terminu szkolenia w BUR dla wcześniej wybranego w I etapie tytułu szkolenia, następnie zapisanie się na szkolenie z podaniem danych z umowy

Szczegółowe informacje dot. terminów otwartych przez operatorów naborów w poszczególnych grupach powiatów będziemy Państwu przekazywać e-mailowo bądź telefonicznie, pomagając jednocześnie w przygotowaniu formularzy rekrutacyjnych. Pierwsze rekrutacje już ruszyły dla powiatów mielecki, kolbuszowski, dębicki, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, ropczycko-sędziszowski.

Proszę o wstępne zgłoszenie zainteresowania programem dofinansowania na poniższej ankiecie kontaktowej, co pozwoli nam na kontakt i przesłanie informacji dot. terminów rekrutacji i procedur operatorów dla danego powiatu.

<< Ankieta kontaktowa szkoleń dofinansowanych Autodesk>>

Szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla woj. małopolskiego

Posiadamy akredytację naszych szkoleń dla projektów Wojewódzkiego Urzędu pracy w Krakowie w poniższych projektach. W poprzednich edycjach Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa zrealizowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń z oprogramowania AUTODESK z międzynarodowymi certyfikatami kompetencyjnymi i kwalifikacyjnymi. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w ramach dofinansowania w poniższych projektach. wybierz link:

Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I

Małopolskie Bony Rozwojowe Nowa Perspektywa

Proszę wybierać nasze szkolenia  AutoCAD, Inventor Professional, REVIT, CIVIL, 3DS Max. Szkolenia prowadzą do uzyskania międzynarodowych certyfikatów ACU potwierdzających kwalifikacje. Link do naszych szkoleń

 AutoCAD, Inventor Professional, REVIT, CIVIL, 3DS Max