KWALIFIKACJE CYFROWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Projekt zrealizowany  w okresie od 1.09.2020 r do 30.09.2022 r.

Projekt  szkoleniowy w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

Lider projektu:
Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej, 35-045 Rzeszów, ul. Plac Śreniawitów 9/1, tel./fax.: 17 740 22 25, 691 182 539, 784 405 402
Partner projektu:

EDU Consult – Centrum Usług Szkoleniowych – ATC Autodesk, 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 53A/108G, tel. 690 590 453, 797 727 373.