KWALIFIKACJE CYFROWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Informujemy, że od 01.08.2020r. rozpoczynamy rekrutację do projektu. Dokumenty będzie można składać osobiście w biurze projektu, przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Projekt „Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020,
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych,
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 881 556,25 zł
Wartość projektu – 1 037 125,00 zł.

Grupa docelowa projektu:
Projekt skierowany jest do 350 osób, w tym min.150K w wieku powyżej 25 lat, które:
– uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,
– z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych,
– nie prowadzą działalności gospodarczej,
– nie uczestniczyły w takim samym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS.

Preferencje dla:
– osób w wieku powyżej 50 lat,
– osób z wykształceniem co najwyżej średnim,
– osób nieaktywnych zawodowo,
– osób nieaktywnych zawodowo,
– osób z niepełnosprawnością,
– kobiet,
– rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny,
– osób zamieszkujących miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

W ramach projektu oferujemy:
Szkolenie z umiejętności komputerowych zakończone egzaminem ECDL BASE – średnio 110 godzin i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje;
Szkolenie Inventor Autodesk (2 poziomy) – 80 godzin – zakończone egzaminem Autodesk Ceritfied User – Inventor i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje;
Szkolenie AutoCAD (3 poziomy) – 80 godzin – zakończone egzaminem Autodesk Ceritfied User – AutoCAD i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.


Uczestnik ponosi opłatę w wysokości 15% wartości szkolenia

Lider projektu:
Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
35-045 Rzeszów, ul. Plac Śreniawitów 9/1
tel./fax.: 17 740 22 25, 691 182 539, 784 405 402

Partner projektu:

EDU Consult – Zbigniew Pospolitak, Ul. Tysiąclecia 18, 36-200 Brzozów,
Organ prowadzący: EDU Consult – Centrum Usług Szkoleniowych – ATC Autodesk, 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 53A/108G

DOKUMENTY DO POBRANIA
– Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.doc
– Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.pdf
– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf