Projekt pn. „Wysokie kwalifikacje szansą na lepsze jutro”  realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Sp. z o.o.  w partnerstwie z EDU-CONSULT Zbigniew Pospolitak

Priorytet: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
Nr projektu: RPPK.09.05.00-18-0068/16
Czas realizacji: 01.06.2017 – 30.06.2018
Wartość projektu: 589 175,00 zł
Cel główny projektu: Podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach RPO WP na lata 2014-2020

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE szkolenia i kursy zawodowe:

 • Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD
 • Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Profesional
 • Modelowanie 3D, wizualizacja i animacja w Autodesk 3ds Max Design
 • Zarzadzanie projektami z egzaminem Prince 2 Foundation
 • Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów Płatnik, Symfonia i Optima
 • Kurs księgowości - poziom podstawowy
 • Specjalista ds. funduszy unijnych

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby dorosłe (bezrobotne, pracujące, uczące się)
 • zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego
 • zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych

W szczególności zapraszamy osoby:

 • o niskich kwalifikacjach
 • i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !

Pobierz i wypełnij dokumenty rekrutacyjne. 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA


Wyślij pocztą tradycyjną, mailem na adres projekt@posd.pl lub złóż osobiście, w Biurze Projektu.